img

Вести

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Рума за 2021.

img

Print

На основу члана 50. закона о буџетском систему, Oдељење за финансије, привреду и пољопривреду обавештава кориснике буџета Општине Рума да је Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Рума за 2021. годину-други ребаланс усвојена на 15. седници Скупштине Општине  Рума дана 23.09.2021. године под бројем: 06-112-3/2021-iii  објављена у  "Сл. листу општина Срема" бр. 37/2021 од 23.09.2021. године и ступа на снагу дана 24.09.2021. године.

Други ребаланс

Обавештење за директне и индиректне кориснике и основне и средње школе

Обавештење за јавна предузећа и остале кориснике
donor
donor
donor
donor