img

Вести

Заказана XXXIX седница Општинског већа

img

Print

XXXIX седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 21. септембра 2021. године телефонским путем са почетком у 08:00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Решења о престанку дужности заменика Општинског правобраниоца општине Рума
 2. Постављење Општинског правобраниоца општине Рума
 3. Нацрт Одлуке о именовању Општинског савета родитеља
 4. Разматрање иницијативе за отуђење непокретности у јавној својини
 5. Предлог Одлуке о избору организације за процену тржишне вредности грађевинског земљишта и то парцеле број 42/1 К.О. Витојевци
 6. Текућа питањаВажни линкови
 • Буџет Општине Рума
 • Грађански водич кроз буџет
 • Конкурси за пројекте
 • Информатор о раду
 • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor