img

Вести

Заказана XXXVIII седница Општинског већа

img

Print

XXXVIII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 15. септембра 2021. године телефонским путем са почетком у 12:00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2021. годину - Други ребаланс
 2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Кадровског плана Општинске управе и  Општинског правобранилаштва општине Рума
 3. Предлог Решења о престанку дужности заменика Општинског правобраниоца општине Рума
 4. Постављење Општинског правобраниоца општине Рума
 5. Нацрт Oдлукe о измени и допуни Oдлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
 6. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације "за део блока 4-6-4" у Руми
 7. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за планирану саобраћајницу (пут ка Водицу) у насељу Вогањ
 8. Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Грабовци
 9. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације „ За делове блокова 4-1-5 и 4-2-3 у централној зони“ у Руми
 10. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације „ За блок 4-5-2 и део блока 1-3-3 у зони мешовитог становања “ у Руми
 11. Нацрт Одлуке о додели стипендија, награда и других видова помоћи студентима, ученицима и спортистима са територије општине Рума
 12. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума
 13. Предлог Одлуке о избору организације за процену тржишне вредности грађевинског земљишта и то парцеле 4344/1 К.О. Рума
 14. Предлог Одлуке о избору организације за процену тржишне вредности грађевинског земљишта и то парцеле 12159/28 К.О. Рума
 15. Предлог Одлуке o измени и допуни Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2021. годину
 16. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2021. годину - коришћење сале
 17. Предлог Закључка о преносу права својине без накнаде на опреми - ЈП "Комуналац" у Руми
 18. Разматрање приговора Радмиле Сазданић на Решење о локацијским условима 
 19. Разматрање жалбе Далиборке Марковић из Кленка
 20. Разматрање жалбе Алимпић Милисава из Кленка
 21. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања
 22. Разматрање молбе за помоћ Арбињи Весни из Руме
 23. Разматрање молбе за помоћ Антонић Илији из Кленка
 24. Разматрање молбе за помоћ Гајић Олгици из Руме
 25. Разматрање молбе за помоћ Шајнов Браниславу из Руме
 26. Текућа питањаВажни линкови
 • Буџет Општине Рума
 • Грађански водич кроз буџет
 • Конкурси за пројекте
 • Информатор о раду
 • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor