img

Вести

Рани јавни увид у елаборат за израду Плана детаљне регулације за реконструкцију одбрамбене линије на левој обали Саве код Кленка

img

Print

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина Општине Рума на седници одржаној дана 12.4.2021. године донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију одбрамбене линије на левој обали Саве код Кленка.

Објављује се рани јавни увид у наведену Одлуку и елаборат уз Одлуку.

У току трајања раног јавног увида заинтересована правна и физичка лица имају право упознавања са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову и ефектима планирања.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Рани јавни увид ће се обављати у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, у Руми ул. Орловићева бр. 5, канц. бр. 18 сваког радног дана од 8.00 часова до 14.00 часова и трајаће од 30.8.2021.године до 13.9.2021.године.

Све предлоге, примедбе и сугестије заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 13.9.2021. године.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица ће евидентирати Одељење за урбанизам и грађење а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Материјал за рани јавни увид
donor
donor
donor
donor