img

Вести

Одржана XLVIII седница Општинског већа

img

Print

На данашњем заседању, које је одржано у Градској кући у Руми, усвојен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01-31.12.2017. године.

Приходи и примања буџета Општине Рума за период 1. јануар - 31. децембар 2017. године износе 1.578.663.479,10 динара и у односу на планиране приходе остварени су са 84,98%. Примања из осталих извора остварена су у висини од 88.116.615,40 динара или 73,48% планираних примања из осталих извора.

Укупно приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године износе 1.758.923.765,70 динара, односно 84,98% бруто планираних прихода, а расходи износе 1.577.864.451,84, или 76,23% од планираног, казала је приликом образлагања поднетог Извештаја шефица Одељења за финансије, привреду и пољопривреду Биљана Дамљановић.

Председник Општине Рума Слађан Манчић задовољан је извршењем буџета, јер је он практично дуплиран у односу на неки период до пре три, четири године.

"Сви у локалној самоуправи смо на то поносни, али са друге стране сматрам да је било простора и за већи приход у 2017. години. Нисмо успели да реализујемо одређене ствари, ту пре свега мислим на трансферна средства са конкурса Покрајине, готово сто милиона динара за уређење улица у Буђановцима и расвету на "Румској петљи". Изостала су и средства од закупа пољопривредног земљишта која нису ушла у буџет за 2017. годину. Сагласност Министарства пољопривреде за расписивање лицитације издавања пољопривредног земљишта у државној својини омогућила је расписивање тек након Нове године, односно расписана је 15. јануара", рекао је Манчић и нагласио да та средства неће пропасти, тј. да ће ти приходи ући у овогодишњи буџет.

"Процедура око изградње саобраћајница у Буђановцима је завршена, потписан је уговор са извођачем, Управа за капитална улагања је пребацила авансну уплату нама, ми смо извођачу који је уведен у посао и следеће недеље почињу геометарски радови. Планира се израда ивичњака, проширење коловоза за метар, асфалт у два слоја и мислимо да ће радови бити урађени у року који је предвиђен уговором. Добро ће доћи и мештанима Буђановаца, али и све већем транзиту возила кроз то место", изјавио је Манчић.

На седници је усвојено и неколико одлука о промени буџетских апропријација и употребе текуће буџетске резерве, којима су обезбеђена средства за реализацију европског пројекта "Умрежавање градова и укључивање грађана за заштиту водних ресурса у Европи - H20 WR"; недостајућа средства за отпремнину Завичајном музеју; а пошто је Општина Рума за уређење Главне улице од Покрајине добила више средстава него што је очекивала од Управе за капитална улагања укупно 130,4 милиона динара, вишак општинских средстава за суфинансирање пројекта, у износу од 9,4 милиона динара, биће враћено у текућу буџетску резерву.

Већници су изгласали и неколико планова детаљне регулације у индустријским зонама, као и Решење о доношењу привремених урбанистичких услова за постављање пијачних тезги на катастарској парцели број 1350 к.о. Путинци у Путинцима.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor