img

Вести

Заказана XXXVI седница Општинског већа

img

Print

XXXVI седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 26.7.2021. године, у Градској кући у Руми, са почетком у 12.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Нацрт Одлуке о доношењу Плана Генералне регулације Румe
 2. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-30.06.2021. године
 3. Нацрт Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Рума по тржишној цени
 4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 15.000.000,00 динара
 5. Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење мера енергетске ефикасности породичних кућа и станова
 6. Предлог Правилника о суфинансирању мера енергетске ефикасности породичних кућа и станова
 7. Предлог Одлуке o измени и допуни Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2021. годину
 8.  Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада и финансијског плана установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума за 2022. годину
 9. Предлог Закључка о преносу опреме на коришћење МЗ Жарковац 
 10. Разматрање молбе за помоћ Наташи Милинковић из Руме
 11. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor