img

Вести

Јавна седница Комисије за планове Општине Рума

img

Print

Обавештавају се подносиоци примедби на Нацрт Плана генералне регулације Руме и Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Руме на животну средину, да ће се јавна седница Комисије за планове Општине Рума одржати дана 14. 7. 2021. године.

Седница комисије за планове одржаће се у просторијама Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума у Руми, улица 27. октобар број 7а, са почетком у 12.00 часова.

Јавној седници Комисије за планове присуствују представници обрађивача планског документа, одговорни урбаниста, представници надлежног Одељења општинске управе општине Рума и подносиоци примедби достављених у току јавног увида.
donor
donor
donor
donor