img

Вести

Заказана XIII седница Скупштине општине Рума

img

Print

XIII седница Скупштине општине Рума ће се одржати 19.7.2021. године, са почетком у 10.00 часова, у Малој сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о преносу права на коришћење, управљање и одржавање објекта - котларнице "Солидарност" и "Тивол" ЈП "Стамбено" Рума

 2. Предлог Одлуке о водоводу

 3. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације ,,За део блока 1-1-3 у централној зони" у Руми

 4. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Добринци

 5. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈП "Гас-Рума" Рума за 2020. годину

 6. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о повећању основног капитала ЈП "Гас-Рума" Рума

 7. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈП "Комуналац" Рума за 2020. годину

 8. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума о непостојању остварене добити за 2020. годину

 9. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Стамбено" Рума о непостојању остварене добити за 2020. годину

 10. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума о непостојању остварене добити за 2020. годину ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума

 11. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума о непостојању остварене добити за 2020. годину ЈУП "План" Рума

 12. Предлог Закључка о давању сагласности на Програм рада и пословања Завичајног музеја Рума за 2022. годину

 13. Предлог Закључка о давању сагласности на План и програм рада установе Културни центар "Брана Црнчевић" Рума за 2022. годину

 14. Избори и именовања.
donor
donor
donor
donor