img

Вести

Заказана XXXIII седница Општинског већа

img

Print

XXXIII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати у суботу, 19. јуна 2021. године телефонским путем са почетком у 8:00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета Општине Рума за 2021. годину, за програме и активности цркава и верских заједница на територији Општине Рума
 2. Предлог Закључка којим се усваја Измена Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Рума за 2021. годину
 3. Предлог Решења о образовању Комисије за утврђивање и процену штета насталим на пољопривредним културама на територији општине Рума
 4. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума
 5. Предлог Решења којим се врше Измене и допуне Плана размештаја киосака и мањих  монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене за град Руму и остала насељена места Општине Рума (Платичево)
 6. Предлог Закључка о преносу опреме на коришћење МЗ Добринци
 7. Предлог Закључка о преносу права својине без накнаде ПС Рума - канцеларијска опрема
 8. Предлог Закључка о преносу права својине без накнаде ПС Рума - уређај за тестирање на дрогу и клима уређаји
 9. Разматрање молбе за финансијску помоћ Јефте Одавића
 10. Текућа питањаВажни линкови
 • Буџет Општине Рума
 • Грађански водич кроз буџет
 • Конкурси за пројекте
 • Информатор о раду
 • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor