img

Вести

Заказана XII седница Скупштине Општине Рума

img

Print

XII седница Скупштине Општине Рума одржаће се 1.6.2021. године, са почетком у 10 часова, у Малој сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Рума за 2020. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за 2020. годину.
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2021. годину - Први ребаланс-
 3. Разматрање и усвајање Извештаја Изборне Комисије о спроведеним изборима за чланове Савета месних заједница на територији општине Рума одржаних 23. маја 2021. године
 4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Председника општине Рума и Општинског већа општине Рума за 2020. годину
 5. Предлог Закључка којим се даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора о усвајању ценовника ЈП "Водовод" Рума
 6. Предлог Одлуке о промени назива Парка у Руми
 7. Предлог Одлуке о утврђивању назива улице у Кленку
 8. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине у поступку јавног надметања
 9. Предлог Решења о формирању Комисије за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Рума у поступку јавног надметања
 10. Предлог Одлуке о изменама и допунама Кадровског плана Општинске управе и  Општинског правобранилаштва општине Рума
 11. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању ЈП "Водовод" Рума за 2020. годину
 12. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП " Гас-Рума" за период 01.01.2020. године до 31.12. 2020. године
 13. Разматрање и усвајање Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈП " Комуналац" у Руми за 2020. годину
 14. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2020. годину
 15. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума за период 01.01.2020-31.12.2020. године
 16. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању ЈУП "ПЛАН" Рума за 2020. годину.
 17. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Установе Спортски центар Рума за 2020. годину
 18. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Центра за социјални рад општине Рума за 2020. годину
 19. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Рума за 2020. годину
 20. Избори и именовањаdonor
donor
donor
donor