img

Вести

Обавештење - Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње аутопута Рума – Шабац

img

Print

На основу чл. 20. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3, 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282 Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње аутопута Рума – Шабац, од аутопута Е-70 (петља Рума) до моста на Сави од km 44+585,00 до km 66+145,16, у КО Рума, КО Хртковци, КО Платичево, КО Кленак на територији општине Рума и КП 1571 и др. у КО Јарак на територији града Сремска Митровица
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 424, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Општинске управе Рума, Одељење за урбанизам и грађење Орловићева бр.5 соба 24 22400 Рума, у просторијама Општинске управе Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица као и на службеном сајту Министарства, htpp://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/.

Дана 04.06.2021. године са почетком у 12 часова, одржаће се јавна расправа и презентација предметне студије у Културном центру “Брана Црнчевић” Рума, ул. Вељка Дугошевића бр. 102 - Конференцијска сала, а у складу са инструкцијама Владе и Кризног штаба формираног за сузбијање епидемије корона вируса у Републици Србији.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.
donor
donor
donor
donor