img

Вести

Јавни конкурси за именовање директора

img

Print

На основу члана 37. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије број 15/2016 и 88/2019)

 и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Рума, Скупштина Општине Рума оглашава:

- Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора ЈП "ГАС-РУМА" Рума

- Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора ЈП "Водовод" Рума

Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

Kонкурс за директора ЈП "ГАС-РУМА" Рума и ЈП "Водовод" Рума је објављен дана 16.04.2021. године.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Конкурси за пројекте
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor