img

Вести

Заказана XXVIII седница Општинског већа

img

Print

XXVIII  седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 27.4.2021. године, телефонским путем, са почетком у 08.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-31.03.2021. године

2. Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве у износу од 2.700.000,00 динара

3. Разматрање Предлога Одлуке о прихватању процењене тржишне вредности извршене према вештачењу

4. Предлог Закључка о преносу права јавне својине - улагање у опрему за образовање

5. Разматрање Извештаја о пословању ЈП "Водовод" Рума за 2020. годину

6. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП " Гас-Рума" за период 01.01.2020. године до 31.12. 2020. године

7. Разматрање Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈП " Комуналац" у Руми за 2020. годину

8. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2020. годину

9. Разматрање Извештаја о пословању ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума за период 01.01.2020-31.12.2020. године

10. Разматрање Извештаја о пословању ЈУП "ПЛАН" Рума за 2020. годину.

11. Разматрање Извештаја о раду Установе Спортски центар Рума за 2020. годину

12. Разматрање Извештаја о раду Центра за социјални рад општине Рума за 2020. годину

13. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Рума за 2020. годину

14.  Разматрање жалбе на Решење комуналног инспектора број 355-46-3/2021-X од 22.03.2021. године

15. Разматрање молбе за помоћ Горици Тркуљи из Жарковца

16. Текућа питања
donor
donor
donor
donor