img

Вести

Скупштина зграде бира управника стамбене јединице

img

Print

У стамбеним и стамбено - пословним зградама Општине Рума у току је поступак регистрације стамбених заједница, чије конституисање подразумева и избор управника, односно професионалног управника а све у складу са Законом о становању и одржавању зграда.

Како је Одељење за урбанизам и грађење незванично обавештено од стране станара појединих стамбених зграда у Руми да су се појавила лица која прикупљају потписе власника станова и пословних простора за именовање професионалних управника, ОБАВЕШТАВАМО станаре зграда да уколико се појаве таква лица обавезно траже на увид лиценцу или решење о упису у регистар професионалног управника.

"Молила бих све грађане да поведу рачуна коме дају потписе, јер без оснивања Скупштине стамбене заједнице не може ни да буде именован управник. Професионални управник има лиценцу и молила бих грађане да траже ту лиценцу лицима која би можда желела да врше неко одржавање зграде, па се декларишу другачије од онога како је предвиђено законом", изјавила је шефица Одељења за урбанизам и грађане Тања Дробац и додала да Општинска управа и Одељење за урбанизам и грађење (Орловићева број 5) стоје на располагању свим станарима за додатна образложења, упуте и сва питања везана за образовање Скупштине и именовање управника.

Управника стамбене заједнице бира скупштина зграде из редова чланова скупштине стамбене заједнице или поверава обављање послова управљања зградом професионалном управнику који стекне лиценцу за професионалног управника од стране Привредне коморе Србије и који се уписује у регистар професионалних управника.

Без образовања Скупштине стамбене заједнице не може се ни бирати управник, тако да и Одељење за урбанизам и грађење упозорава све станаре зграда на евентуална незаконита поступања неовлашћених лица која обилазе зграде и прикупљају потписе.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor