img

Вести

Конкурси - Стручна пракса и јавни радови

img

Print

Општина Рума и Национална служба за запошљавање  Филијала Сремска Митровица расписују Јавни позив за реализацију програма стручне праксе за 2021. годину.

Јавни позив је отворен од дана објављиваља, а најдуже до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

Захтев за учешће у програму подноси се преко писарнице Општинске управе општине Рума, ул. Орловићева бр. 5 на прописаном обрасцу, који се може преузети са сајта општине Рума www.ruma.rs или са сајта www.nsz.gov.rs

Сва потребна документација доставља се у 2 примерка.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума на број телефона 022/478-712 (локал 109) и у Националној служби за запошљавање Сремска Митровица на број телефона 022/638-824.


Општина Рума и Национална служба за запошљавање  Филијала Сремска Митровица расписују Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021. години.

Јавни конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања на огласним таблама Општине и НЗС, односно на интернет страници Општине и НЗС. Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 16.4.2021. године.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за друштвене делатности Општине Рума на број телефона 022/478-589 и у Пословном центру НЗС, испостава Рума на број телефона 022/478-177.

 

Локални акциони план за запошљавање за 2021. годину
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor