img

Вести

Заказана XXIV седница Општинског већа

img

Print

XXIV  седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 12.3.2021. године, телефонским путем, са почетком у 08.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Закључка о преносу права јавне својине без накнаде ПС Рума

2. Предлог Одлуке о приступању реализацији пројекта:"Израда техничке документације за изградњу Магистралног цевовода од фабрике воде Фишеров салаш до ц.с. Борковац у Руми"

3. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Културни центар "Брана Црнчевић" Рума за 2020. годину

4. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Градскa библиотекa "Атанасије Стојковић" Рума за 2020. годину

5. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања

6. Разматрање молбе за помоћ Младеновић Далиборки

7. Разматрање молбе за помоћ Иванки Прелић

8. Текућа питања
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor