img

Вести

Заказана XXII седница Општинског већа

img

Print

XXII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 26.02.2021. године телефонским путем са почетком у 08.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег Програма Пословања "Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума" из Руме за 2021. годину

 2. Предлог Одлуке о субвенционисању ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума

 3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 11.304.300,00 динара

 4. Предлог Закључка о преносу права јавне својине без накнаде на опреми - метални школски касетни ормани

 5. Предлог Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији општине Рума

 6. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 110.000,00 динара

 7. Предлог Закључка о набавци противградних ракета за потребе функционисања противградних станица на територији Општине Рума

 8. Текућа питања
Важни линкови
 • Буџет Општине Рума
 • Грађански водич кроз буџет
 • Јавне набавке
 • Конкурси за пројекте
 • Енергетски угрожен купац
 • Информатор о раду
 • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor