img

Вести

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци)

img

Print

Обавештава се заинтересована јавност да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре огласио ЈАВНИ УВИД у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци) од 26. јануара до 9. фебруара 2021. године у трајању од 15 дана.

Увид у Оглас и Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци) можете извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, у Руми ул. Орловићева бр. 5 канцеларија 19, сваког радног дана у периоду од 08.00 часова до 14.00 часова као и на следећем линку http://www.mgsi.gov.rs.

Примедбе на Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци) заинтересована лица могу доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, у току трајања јавног увида закључно са 9. фебруаром 2021. године а могу доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак 1. фебруара 2021 године, са почетком у 12.00 часова, у згради градске управе града Сремска Митровица ул. Светог Димитрија бр. 13 у граду Сремска Митровица.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 17. фебруара 2021. године, са почетком у 12.00 часова, у згради градске управе града Сремска Митровица ул. Светог Димитрија бр. 13 у граду Сремска Митровица.
donor
donor
donor
donor