img

Вести

Заказана XX седница Општинског већа

img

Print

XX седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 26.1.2021. године телефонским путем са почетком у 9.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Oпштине Рума за период 01.01-31.12.2020. године

2. Нацрт Одлуке о ангажовању екстерног ревизора за ревизију завршног рачуна Oпштине Рума за 2020. годину

3. Предлог Локалног акционог плана за запошљавања Општине Рума за 2021. годину

4. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета Општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за Општину Рума за 2021. годину.

5. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета Општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за Општину Рума за 2021. годину-коришћење сале.

6. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма и Плана рада за 2021. годину Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума

7. Нацрт Стратегије развоја социјалне заштите Општине Рума 2021-2025 године

8. Разматрање захтева за помоћ Јовани Мушицки из Руме

9. Текућа питања
donor
donor
donor
donor