img

Вести

Заказана XIX седница Општинског већа

img

Print

XIX седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 13.01.2021. године телефонским путем са почетком у  09:00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за отварање позиције за једнократну помоћ привредним субјектима

2. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за отварање позиције за измирење дуговања корисника социјалне помоћи према ЈП "Водовод"

3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 15.000.000,00 динара за једнократну помоћ привредним субјектима

4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 5.000.000,00 динара за измирење дуговања корисника социјалне помоћи према ЈП "Водовод"

5. Давање сагласности на План јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2021. годину

6. Нацрт Плана развоја Општине Рума за 2021-2030. године

7. Давање сагласности на Годишњи програм уређења, одржавања и заштите јавних зелених површина на подручју насеља Рума за 2021. годину Јавног предузећа "Комуналац" у Руми

8. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену вредности кат. парцеле број 3033 и 3036 к.о. Рума

9. Предлог Програма контроле квалитета ваздуха на територији општине Рума за 2021-2022. годину                                                                

10. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања

11. Разматрање молбе за помоћ Кузмић Кристини из Хртковаца

12. Текућа питања
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor