img

Вести

Достављање пореских аката у електронском облику, преко портала Пореске управе без сагласности пореских обвезника

img

Print

Законом о изменама и допунама прецизира се да се порески акт може доставити у електронском облику физичком лицу које пореске пријаве подноси у електронском облику, преко портала Пореске управе, у ком случају није неопходна додатна  сагласност физичког лица.

Физичком лицу које пореске пријаве, у складу са одредбама овог закона , подноси у папирном облику, порески акт се доставља у електронском облику, ако се исти сагласи са тим начином доношења.

Према досадашњем решењу, физичком лицу, независно од тога да ли је пријаве подносило у електронском или папирном облику, порески акт се у електронском облику могао доставити само ако се сагласио са тим начином достваљања.

Р Е З И М Е

СВИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, КАО И ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА КОЈИ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ПОДНОСЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, ПОРЕСКИ АКТ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ  СЕ МОЖЕ ДОСТАВИТИ ПРЕКО ПОРТАЛА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ И У ТИМ СЛУЧАЈЕВИМА НИЈЕ НЕОПХОДНА ЊИХОВА ДОДАТНА САГЛАСНОСТ.

Појашњења:

- Портал јединственог информационог система локалне пореске администарције lpa.gov.rs омогућује грађанима, привреди и држави да кликом дођу до информација о свом порезу на имовину и другим изворним јавним приходима, да поднесу пријаву за утврђивање пореза правних лица, као и да изврше електронска плаћања насталих обавеза.

- Канцеларија за информационе технологије и електронску управу владе Владе Републике Србије донела је нове процедуре у погледу коришћења и пријављивања на портал ЛПА;

- Путем мобилне апликације  Мој ЛПА и ConsentId свим грађанима омогућено је да изврше упит стања пореза на имовину пријавом двофакторском аутентикацијом, која представља средњи ниво поузданости;

- Предност овог начина пријављивања јесте што корисницима нису потребни квалификовани електронски сертификати, већ инсталирана апликација на њиховим паметним уређајима (мобилни телефон, таблет, рачунар) коју корисник активира приликом сваке пријаве;

- Потребно је да сви грађани који желе на овај начин да имају увид у стање пореза на имовину, региструју на Порталу еУправе корисничким именом и лозинком, а након што се профил одобри,  од надлежне локалне пореске администарције, могу бесплатно преузети параметре за двофакторску аутентикацију и на тај начин користе  услуге електронске управе на порталу ЛПА;

- У колико је лице обвезник у више локалних пореских администарција, параметре је довољно преузети само у једној;

За потребна додатна појашњења можете се обратити раднику Одељења за локалне јавне приходе општинске управе општине Рума Јани Дрљан на телефон: 022/431-015.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor