img

Вести

Заказана VIII седница Скупштине Општине Рума

img

Print

VIII седница Скупштине Општине Рума одржаће се 18.12.2020. године, са почетком у 10 часова, у Великој сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о буџету општине Рума за 2021. годину
 2. Предлог Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Рума
 3. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуке Надзорних одбора ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума и ЈУП "План" Рума о статуснoj промени - СПАЈАЊЕ 
 4. Предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја Општине Рума 2021-2030. године
 5. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП " Гас-Рума" за период 01.01.2021. године до 31.12.2021. године
 6. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП " Водовод"  Рума за 2021. годину
 7. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума 2021. годину
 8. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању измене и допуне Годишњег Програма Пословања ЈКП " Паркинг и инфраструктура" Рума за 2020. годину
 9. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Годишњег Програма Пословања ЈКП " Паркинг и инфраструктура" Рума за 2021. годину
 10. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању ценовника услуга ЈКП " Паркинг и инфраструктура" Рума за 2021. годину
 11. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈУП " ПЛАН"  Рума за 2021. годину
 12. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Центра за Социјални рад општине Рума о усвајању Програма и Плана рада за 2021. годину
 13. Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању Гoдишњег плана рада УПВО "Полетарац"  Рума за радну  2019/2020. годину
 14. Предлог Закључка о давању сагласности на Гoдишњи план рада УПВО "Полетарац" Рума за радну  2020/2021. годину са Анексом Гoдишњег плана рада УПВО "Полетарац" Рума за радну  2020/2021. годину
 15. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма рада установе Спортски центар Рума за 2021. годину
 16. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма рада са финансијским планом Туристичке организације општине Рума за 2021. годину
 17.  Избори и именовања.                                               Важни линкови
 • Буџет Општине Рума
 • Грађански водич кроз буџет
 • Јавне набавке
 • Конкурси за пројекте
 • Енергетски угрожен купац
 • Информатор о раду
 • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor