img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

img

Print

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавештава јавност да је носилац пројекта “HEALTCARE EUROPE” ДОО, Румска петља бр. 5 из Руме поднео захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција и промена намене производно-складишног објекта за производњу артикала од полиуретанске пене у производно-складишни објекат за производњу полиуретанске пене и артикала од полиуретанске пене, на парцели број 12159/12 КО Рума.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид  у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михаила Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на телефон 021/4874690 или на упит на адресу olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересована јавност може доставити своје мишљење о поднетом захтеву на адресу надлежног органа.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor