img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

img

Print

Обавештава се јавност да је носилац пројекта "ЂАКОВИЋ" Д.О.О. Темерински пут бр.18, Нови Сад поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Повећање капацитета постројења за складиштење и третман неопасног отпада уз додавање нових врста неопасног отпада", на катастарској парцели број 11070 К.О. Рума, општина Рума.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење општинске управе општине Рума, ул. Орловићева бр. 5 соба бр.24 у периоду од 09.12.2020. до 18.12.2020. год. у времену од 12 до 15 часова. У истом року заинтересвана јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor