img

Вести

Заказана XIII седница Општинског већа

img

Print

XIII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 11.12.2020. године телефонским путем са почетком у 09.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Нацрт Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Рума
 2. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Рума и Општинском правобранилаштву Општине Рума.
 3. Нацрт Одлуке о приступању изради Плана развоја Општине Рума 2021-2030. године
 4. Разматрање захтева за измену и допуну Плана јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2020. годину
 5. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Kомуналац" у Руми за 2021. годину
 6. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈП "Гас-Рума" за период 01.01.2021. године до 31.12.2021. године
 7. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈП "Водовод"  Рума за 2021. годину.
 8. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума 2021. годину
 9. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању измене и допуне Годишњег Програма Пословања ЈКП " Паркинг и инфраструктура" Рума за 2020. годину
 10. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег Програма Пословања ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума за 2021. годину
 11. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума за 2021. годину
 12. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈУП "ПЛАН"  Рума за 2021. годину
 13. Разматрање захтева Управног одбора Центра за Социјални рад општине Рума за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма и Плана рада за 2021. годину
 14. Разматрање захтева Управног одбора о усвајању Извештаја о остваривању Гoдишњег плана рада УПВО "Полетарац"  Рума за радну  2019/2020. годину
 15. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Гoдишњи план рада УПВО "Полетарац"  Рума за радну  2020/2021. годину са Анексом Гoдишњег плана рада УПВО "Полетарац" Рума за радну  2020/2021. годину
 16. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада установе Спортски центар Рума за 2021. годину
 17. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада са финансијским планом Туристичке организације општине Рума за 2021. годину
 18. Предлог Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Рума за пројекте из области културе који су од значаја за општину Рума
 19. Предлог Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Рума за редовне активности и програме удружења на територији општине Рума
 20. Разматрање захтева за помоћ Зец Љиљани
 21. Текућа питања.Важни линкови
 • Буџет Општине Рума
 • Грађански водич кроз буџет
 • Јавне набавке
 • Конкурси за пројекте
 • Енергетски угрожен купац
 • Информатор о раду
 • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor