img

Вести

Обавештење за кориснике буџета

img

Print

Одељење за финансије, привреду и пољопривреду Општине Рума приступа изради Нацрта Измене и допуне Одлуке о буџету за 2020. годину - први ребаланс буџета.

Разлози за приступање ребалансу за 2020. годину су:

- распоред нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - пренета неутрошена средства (извор 13) по позицијама расхода у члану 12. Посебног дела Одлуке о буџету за 2020. годину а на основу Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2019. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за 2019. годину број: 06-45-5/2020-III од 02. септембра 2020. године,

- смањење апропријација у оквиру сваког корисника због настале ситуације са пандемијом и смањеног прилива средстава у буџет.

Своје предлоге о изменама финансијских планова доставите до краја дана 26.11.2020. године - четвртак.

Корисницима који не доставе своје измене, Одељење за финансије, привреду и пољопривреду ће само извршити прерасподелу средстава у складу са извршењем буџета.

Обавештење
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor