img

Вести

Бара Трсковача богатија за нове врсте птица

img

Print

Недавне поплаве подигле су ниво воде на ''Бари Трсковачи''. Вода је са собом довела многе врсте, нарочито птица и од некадашње 72 врсте које су насељавале бару пре њеног превођења у обрадиво земљиште, процењено је да у овом тренутку преко 150 врста птица стално или привремено обитава на овом влажном подручју. Међу њима су запажени импресивни орао белорепан, али и букавац, веома ретка и угрожена мочварица необичног, дубоког гласа налик бику, те је због тога зову и водени бик. Већина површине је прекривена воденим огледалом и мало је рећи да плаветнило те воде обогаћено звуцима животињског света ствара идиличну слику и смешта нас у потпуно други свет. Тешко је проценити колико дуго ће се вода у оволикој мери задржати на бари, али сада имамо модел плављења станишта који не угрожава село Платичево што је најбитнији моменат у нашим даљим радовима на успостављању барско – мочварног екосистема. Ускоро ће почети сезонски радови кошења и крчења, али је самоодрживост оно чему се стреми, јер би пашарење и коришћење биомасе за брикетирање и огрев били идеални аспекти самоодрживе заштите и ревитализације овог станишта.''Бару Трсковачу'' је посетио др Слободан Пузовић, покрајински секретар, са сарадницом, мр Тамаром Стојановић како би се анализирало новонастало стање на бари.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor