img

Вести

ЕУ за развој наше локалне самоуправе

img

Print

У четвртак 17. септембра, у 11 часова, одржаће се презентацијa Портфолио јавне имовине и привлачење инвестиција у општини Рума у оквиру пројекта „Интегрисани приступ управљању јавном својином у општинама Стара Пазова и Рума”, у оквиру грант шеме програма Еxchange 5.

Пројекат се реализује у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).

Студија портфолија јавне имовине и привлачење инвестиција у општини Рума је анализа инвестиционих потенцијала јавне имовине у општини Рума као и могућности за развој пословних подухвата на њеној бази, и обухвата следећа поглавља: развојни модел за управљање јавном имовином (утврђивање циљева, ограничења и могућности развоја у складу са потенцијалима и ресурсима локалне самоуправе), план конкурентности (дефинише модел конкурентности за одабране непокретности у поређењу са другим сличним непокретностима у окружењу), инвестициони план (дефинише динамику и врсту улагања са фокусом на капитална улагања у 5 непокретности у јавној својини у општини Рума), бизнис моделе за одговарајуће инвестиције и маркетинг план.

На презентацији ће учествовати привредници из општине Стара Пазова и општине Рума које су партнери на овом пројекту.

Студија

 
 Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor