img

Вести

III седница Скупштине Општине Рума

img

Print

II седница Скупштине Општине Рума ће се одржати 28.09.2020. године са почетком у 10.00 часова у Великој сали Културног центра у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Потврђивање мандата одборника Скупштине општине Рума

2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2017. годину

3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП "Комуналац" Рума

4. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума

5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Председника општине Рума и Општинског већа општине Рума за 2019. годину

 

6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинске управе општине Рума за 2019. годину

7.Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01-30.06.2020. године

8. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума за период 01.01.2019. - 31.12.2019. године

9. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању ЈУП ''План'' Рума за 2019. годину

10. Разматрање и усвајање Извештајa о пословању ЈП ''Водовод'' Рума за 2019. годину

11. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП "Гас-Рума" за период 01.01.2019. године до 31.12.2019. године

12. Разматрање и усвајањеИзвештаја о раду ЈП ''Стамбено'' Рума за 2019. годину

13. Разматрање и усвајање Редовног годишњег финансијског извештаја ЈП "Комуналац" у Руми за 2019. годину са Извештајем о извршеној ревизији финансијских извештаја ЈП "Комуналац" у Руми за 2019. годину

14. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Центра за социјални рад Општине Рума за 2019. годину

15. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" Рума за 2019. годину

16. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Културног центра "Брана Црнчевић" Рума за 2019. годину

17.Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Рума за 2019. годину

18. Предлог Одлуке о давању сагласности на отпис дела дуга субјекту приватизације Предузећу за водне путеве "Иван Милутиновић - ПИМ" а.д. Београд

19. Предлог Анализе остварених планова у 2019. години планираних Стратешким планом одрживог развоја 2015-2020. године

20. Предлог Акционог плана спровођења стратешког плана одрживог развоја 2015-2020. године

21. Избори и именовања.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor