img

Вести

Јавни увид

img

Print

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума оглашава Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регулације "за блок 4-5-4 Дом Здравља" у Руми и у Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације погона за прераду дрвета на к.п. 603/1 К.О. Жарковац. Јавни увид по скраћеном поступку трајаће 15 дана и то од 7. октобра 2020. године до 22. октобра 2020. године.

Напред наведене Измене и допуне Планова детаљне регулације биће изложене на јавни увид сваког радног дана од 8.00 часова до 13.00 часова у просторијама Јавног урбанистичког предузећа “План” Рума, ул. 27 октобра бр. 7А у Руми.

 

Примедбе на Измене и допуне Планова детаљне регулације заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 22.10.2020. године.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor