img

Вести

Заказана IV седница Општинског већа

img

Print

IV седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 9.10.2020. године телефонским путем са почетком у 09.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Нацрт Одлуке о оснивању Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума
 2. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 60.627,53 динара
 3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 400.000,00 динара
 4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резервеу износу од 1.200.000,00 динара
 5. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 600.000,00 динара
 6. Разматрање захтева за измену и допуну Плана јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2020. годину
 7. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2020. годину
 8. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Спортски центар Рума за 2019. годину.
 9. 9Нацрт Одлуке о именовању Општинског савета родитеља
 10. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима и паркирању
 11. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању ценовника Паркинг службе
 12. Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈП "ГАС-РУМА" у Руми за 2018. годину
 13. Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈП "ГАС-РУМА" у Руми за 2019. годину
 14. Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о повећању основног капитала ЈП "ГАС-РУМА"
 15. Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити JКП "Паркинг и инфраструра" Рума за 2019. годину
 16. Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈУП "План" Рума за 2019. годину
 17. Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈП "Водовод" Рума за 2019. годину
 18. Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈП "Комуналац" Рума за 2019. годину
 19. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП "Стамбено" Рума о непостојању остварене добити за 2019. годину
 20. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања
 21. Разматрање приговора на локацијске услове бр. 353-219/2020 од 09.09.2020. године
 22. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на уређењу фасада и побољшању енергетске ефикасности објеката колективног становања у Руми, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Рума учествује у овим активностима
 23. Разматрање захтева за помоћ СПЦ Епархија Сремска - Архијерејско намесништво Румско
 24. Текућа питањаВажни линкови
 • Буџет Општине Рума
 • Грађански водич кроз буџет
 • Јавне набавке
 • Конкурси за пројекте
 • Енергетски угрожен купац
 • Информатор о раду
 • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor