img

Вести

Oдржана V седница Општинско већа

img

Print

На јучерашњој телефонској седници Већа дата је сагласност на одлуке надзорних одбора ЈКП "Паркинг и инфраструктура" и ЈУП "План" о покретању поступка статусне промене. Статусна промена подразумева спајање два јавна предузећа у једно, а обе усвојене тачке наћи ће се и на дневном реду данашње седнице СО Рума.

Већници су подржали и Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 499.950,00 динара. Средства ће искористити УПВО "Полетарац" за пројекат "Подршком до једнаких могућности", који спроводи Министарство просвете, а који подразумева адаптацију објекта "Ливаде".

Усвојен је и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-30.09.2020. године.

Приходи и примања буџета општине Рума за период од 01. јануара до 30. септембра 2020.године остварени су у укупном износу од 1.470.077.885,32 динара и у односу на планиране приходе у 2020. години остварени су са 59,65%. У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду, највеће учешће имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке и износе 38,07% остварених прихода, следе трансфери од других нивоа власти са остварењем од 27,20%, затим приходи од пореза на имовину са учешћем од 15,87%. Расходи и издаци буџета  за период 01.01-30.09.2020. године извршени су у износу од 1.310.313.120,43 динара и у односу на планиране у 2020. години извршени су са 53,17%.

Донета је и Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Рума, а цене нису мењане и исте су као и за 2020. годину.

Одлуком Надзорног одбора о измени и допуни Статута ЈП "Комуналац" у Руми створени су предуслови да ово јавно предузеће преузме надлежност над управљањем јавним паркиралиштима.

Дата је сагласност и за изградњу "Дечијег игралишта" у Месној заједници Платичево. Иницијативу за игралиште покренула је породица недавно преминуле девојчице Николине Гутић.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor