img

Вести

Одржана IV седница СО Рума - Општински буџет стабилан, оснивање нове установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност"

img

Print

Одборници румске Скупштине усвојили су на данашњем заседању деветомесечни извештај о пуњењу буџета Општине Рума у 2020. години.

Приходи и примања буџета Општине Рума за период од 01. јануара до 30. септембра 2020. године остварени су у укупном износу од 1.470.077.885,32 динара и у односу на планиране приходе у 2020. години остварени су са 59,65%.

У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду, највеће учешће имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке и износе 38,07% остварених прихода, следе трансфери од других нивоа власти са остварењем од 27,20%, затим приходи од пореза на имовину са учешћем од 15,87%. Расходи и издаци буџета  за период 01.01-30.09.2020. године извршени су у износу од 1.310.313.120,43 динара и у односу на планиране у 2020. години извршени су са 53,17%.

Председник Општине Рума Слађан Манчић сматра да, с обзиром на динамику у првих 9 месеци, општински буџет може достићи 2 милијарде динара, те да је овогодишњи буџет доста добар ако се сагледа свеукупна ситуација и криза проузрокована корона вирусом.

"Већ трећи квартал је много бољи у односу на други, а четврти показује да идемо са много већим приходима. Сви велики пројекти се реализују. Свесни смо чињенице да нећемо достићи онај ниво 2019. године где је приходна страна била 92 одсто, али све преко 80 одсто је велики успех. На првом месту су порези и доприноси од зарада што показује да сви раде, уплаћују доприносе, примају се плате. Ми смо у локалној самоуправи показали да и у овим околностима, ванредног стања, епидемије, ситуацији ограниченог рада и кретања, апсолутно финансирамо све оно што смо обећали грађанима, тако и вртић за који смо у првих 9 месеци издвојили 174 милиона динара и даље је бесплатан, за уџбенике 32 милиона динара, да не говоримо о томе да је Рума добила две најсавременије гасне котларнице са најмодернијом технологијом у Србији. Ове две улице(15. мај и 15. август) се раде великом брзином. Врло брзо очекујем први слој асфалта у улици 15. мај. Све су то капитални пројекти где смо имали подршку са стране, али смо издвојили и средства из нашег буџета, немамо проблем са ликвидношћу, немамо проблем са плаћањем. То показује на какав начин се односимо са општинским новцем, јер су то средства свих грађана Руме", изјавио је председник Општине Рума Слађан Манчић.

На седници је усвојена и одлука о формирању нове установе социјалне заштите која ће носити назив „Солидарност“.

Нова установа која ће се бавити пружањем локалних услуга социјалне заштите се издваја из Центра за социјални рад који је под ингеренцијом државе, и за њу ће бити, као оснивач, надлежна локална самоуправа. За формирање ове установе гласали су сви присутни одборници. Представници Зелене странке су са скупштинске говорнице поручили да ће гласати за формирање нове установе, али и да су против сваког вида евентуалног страначког запошљавања. Председник Манчић је казао да страначког запошљавања неће бити, те да се оснивањем нове установе штите интереси Општине Рума, јер ће "Солидарност" спроводити све оне услуге социјалне заштите које иначе финансира локална самоуправа.

Установа „Солидарност“ се оснива ради пружања и развијања услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе, на основу препознатих потреба грађана општине Рума, а у складу са позитивним друштвеним прописима којима се регулише област социјалне заштите, а седиште ће јој бити у Железничкој улици број 28 у Руми.

У оквиру своје делатности Установа пружа следеће услуге социјалне заштите: Дневне услуге у заједници - Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, Дневни боравак за одрасла и стара лица, Дневни боравак за одрасла лица са сметњама у развоју, Помоћ и нега у кући за одрасла, инвалидна и стара лица, Помоћ и нега у кући за децу и младе са сметњама у развоју, Лични пратилац детета са сметњама у развоју, Услуге подршке за самостални живот, Персонална асистенција , Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, Саветовање и подршка родитеља, Подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју, Саветодавне и едукативне услуге и активности, друге облике социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе које се буду успоставиле...

За вршиоца дужности директора установе именован је мастер социолог Војислав Миоковић

На дневном реду су се нашле и расподеле добити јавних предузећа, а добит је распоређена као и ранијих година у односу 70% оснивачу, тј. Општини Рума и 30% јавном предузећу.

ЈП "Гас Рума" ће нераспоређени део нето добити 20,25 милиона динара из 2018. године усмерити на повећање основног капитала предузећа. Добит из 2019. у износу од 50,1 милиона динара, се распоређује 35,115 милиона оснивачу, а 15 милиона динара се усмерава на повећање основног капитала предузећа.

ЈКП "Паркинг и инфраструктура" је у 2019. години осварио добит од 531.378 динара, а 70 одсто нето добити 371.964 динара се уплаћује у буџет оснивача Општине Рума, а 30 одсто од 159.413 динара остаје у предузећу за текуће пословање.

ЈУП "План" је у 2019. години остварио добит од 121.815 динара, општини 85.270 динара биће уплаћено општини а 36.544 остаје предузећу.

ЈП "Водовод" је у 2019. години остварио добит од 1,696.000 динара, 1,187.000 се прослеђује оснивачу, а 30 одсто 508.885 предузећу на покриће губитака из претходних година.

ЈП "Комуналац" је у 2019. години остварио добит од 1,386 милиона динара, 970.588 иде оснивачу, а 415.966 остаје као нераспоређена добит предузећу. ЈП "Стамбено" није остварило добит у 2019. години.

Одборници су изгласали Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуке Надзорних одбора ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума и ЈУП "План" Рума о покретању поступка статусне промене - СПАЈАЊЕ. Статусна промена подразумева спајање два јавна предузећа у једно.

Дата је сагласност и на Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни Статута ЈП "Комуналац" Рума, којим је ово јавно предузеће преузело надлежност над управљањем јавним паркиралиштима.

На седници је формирана и нова одборничка група Зелена странка - Да маске падну коју ће чинити Душанка Стефановић Радисављевић, председница одборничке групе, Милован Ђаковић, заменик, Игор Садрија и Каћа Дивнић.

За в.д. директора Центра за социјални рад изабрана је мастер економиста Јелена Овцин, а в.д. мандат у Туристичкој организацији општине Рума поверен је мастер економисти Татјани Дошен.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor