img

Вести

Заказана VIII седница Општинског већа

img

Print

VIII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 31.10.2020. године телефонским путем са почетком у 09.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање захтева Управног одбора о давању сагласности на Статут Установе за пружање услуга социјалне заштите Солидарност“ Рума

2. Нацрт Одлуке о месним заједницама на територији општине Рума

3. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Рума

4. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације Парк-шума Борковац" у Руми

5. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације погона за прераду дрвета на к.п.бр.603/1 к.о. Жарковац

6. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана Генералне регулације за насељено место Добринци

7. Разматрање жалбе Тркуље Борислава ПР, оснивача УР МБ 022" из Руме

8. Текућа питања
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor