img

Вести

Израда Стратегиje за развој система социјалне заштите

img

Print

У складу са активностима у оквиру пројекта „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе", који спроводе Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ) и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, са којима је општина Рума 22.05.2019. године потписала меморандум о сарадњи, биће реализована компонента израде локалних Стратегија за развој система социјалне заштите.

Стратегије ће, првенствено, бити усклађене са Законом о планском систему, који дефинише структуру планских докумената на локалном нивоу и који је од 2021. године обавезујући за све јединице локалне самоуправе.

Процесом израде Стратегије и усклађивањем документа са формом дефинисаном Законом о планском систему бавиће се мултисекторска радна група.

Пре усвајање Стратегије од стране Скупштине општине Рума предстоји спровођење јавне расправе, у периоду од 6. новембра до 20. новембра 2020. године.

Нацрт Стратегије
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor