img

Вести

Заказана LXV седница Општинског већа

img

Print

LXV седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 27.6.2022. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2022. годину – Други Ребаланс -

2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Рума

3. Нацрт Одлуке о социјалној заштити општине Рума

4. Нацрт Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавању потврде о смрти на територији   општине Рума

5. Нацрт Одлуке о јавним паркиралиштима и паркирању

6. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о зеленим површинама Општине Рума

7. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о одржавању чистоће на територији Општине Рума

8. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2022. годину

9. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Посебан Програм коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП "Комуналац" Руми за 2022. годину, по основу субвенција

10. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације туристичко рекреативног комплекса "Језеро Борковац“

11. Нацрт Одлуке  о доношењу Плана детаљне регулације  за реконструкцију одбрамбене линије на левој обали Саве код Кленка

12. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта    

13. Нацрт Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Рума у поступку јавног надметања - ЈНА 190, Рума

14. Нацрт Решења о формирању Комисије за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Рума у поступку јавног надметања - ЈНА 190, Рума     

15. Предлог Закључка о преносу основног средства Основној Музичкој школи "Тоша Андрејевић" Рума

16. Нацрт Одлуке о условима и начину остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, који се финансирају из буџета Општине Рума

17. Предлог Одлуке o измени и допуни Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2022. годину

18. Предлог Закључка о постављању саобраћајне сигнализације код ФК Словен Рума

19. Предлог Закључка о постављању успоривача саобраћаја-вибрационе траке у Доњим Петровцима

20. Предлог Закључка о постављању знака забране за кретање теретних возила у Грабовцима

21. Предлог Закључка о обележавању пешачког прелаза и постављању знака за означавање пешачког прелаза

22. Предлог Решења о измени и допуни Решења о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације

23. Предлог Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације

24. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања

25. Разматрање молбе за финансијску помоћ Гимназије "Стеван Пузић" у Руми

26. Текућа питања
donor
donor
donor
donor