img

Вести

Рани јавни увид

img

Print

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума објављује рани јавни увид у Елаборат за израду Плана детаљне регулације "за део блока 1-3-3" у Руми.

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина Општине Рума на седници одржаној дана 28.3.2022. године донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације ,,за део блока 1-3-3 “ у Руми.

Објављује се рани јавни увид у наведену Одлуку и елаборат уз Одлуку.

У току трајања раног јавног увида заинтересована правна и физичка лица имају право упознавања са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову и ефектима планирања.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Рани јавни увид ће се обављати у просторијама Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума, у Руми ул. 27 Октобра 7а, сваког радног дана од 8.00 часова до 14.00 часова и трајаће од 20.6.2022.године до 4.7.2022.године.

Све предлоге, примедбе и сугестије заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 04.07.2022. године.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица ће евидентирати Одељење за урбанизам и грађење а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Материјал

 
donor
donor
donor
donor