img

Вести

Заказана LXIV седница Општинског већа

img

Print

LXIV седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 9.6.2022. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 10.000.000,00 динара - установа Културни центар "Брана Црнчевић" Рума

  2. Предлог Закључка о преносу основних средстава - опреме за образовање СТШ "Миленко Брзак Уча" Рума

  3. Предлог Закључка о преносу основних средстава - опреме за образовање средњим школама

  4. Предлог Закључка о преносу основних средстава - опреме за образовање ССШ "Бранко Радичевић" Рума

  5. Разматрање захтева за давање сагласности на Ценовник РЈ "Чистоћа" ЈП "Комуналац" у Руми

  6. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Стамбено" Рума о покрићу губитка за 2021. годину

  7. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

  8. Текућа питања
donor
donor
donor
donor