img

Вести

Оглас о јавном увиду у Нацрт Плана детаљне регулације "за блок 4-5-2 и део блока 1-3-3" у Руми

img

Print

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума oглашава Jавни увид у Нацрт плана детаљне регулације "за блок 4-5-2 и део блока 1-3-3 " у Руми".

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације "за блок 4-5-2 и део блока 1-3-3" у Руми,  трајаће 30 дана и то од 23.маја 2022. године до 22. јуна  2022. године.

Напред наведени План детаљне регулације "за блок 4-5-2 и део блока 1-3-3" у Руми, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 8 часова до 14 часова у просторијама Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума, ул. 27. Октобра  бр. 7а  у Руми.

Примедбе на План детаљне регулације заинтересована лица могу доставити  у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 22.06.2022.године.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Нацрт Плана детаљне регулације "за блок 4-5-2 и део блока 1-3-3" у Руми
donor
donor
donor
donor