img

Вести

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта

img

Print

Одељењe за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, оглашава Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта број: 20-3889 - ПГД - урбанистички пројекат за изградњу објеката јавне намене - Аутопут Рума - Шабац, од Аутопута Е-70 (петља “ Рума”) до моста на Сави од км 44+708,89 до км 66+790,15 према “ ПП-ДП21 и 19” (према ПГД-у од 44+708,89 до км 65+300,00).

Подносилац захтева за потврђивање Урбанистичког пројекта бр. 20-3889 - ПГД је Јавно предузеће “ Путеви Србије “ из Београда.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном Одељењу Општинске управе Општине Рума.

Лице овлашћено од стране Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, за давање обавештења о садржају јавне презентације је дипл. пр. планер Славица Матић.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у трајању од 4.5.2022. године до 11.5.2022. године (седам дана), сваког радног дана у времену од 8.00 до 14.00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, у Руми, ул. Орловићева, бр.5 и на интернет страници Општине Рума, www.ruma.rs.

Јавни позив

Урбанистички пројекат

 
donor
donor
donor
donor