img

Вести

Усвојен први ребаланс

img

Print

На основу члана 50. Закона о буџетском систему, Одељење за финансије, привреду и пољопривреду обавештава кориснике буџета Општине Рума да је Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Рума за 2022. годину - Први ребаланс усвојена на 22. седници Скупштине Општине Рума, дана 21.04.2022. године, под бројем: 06-52-3/2022-III објављена у "Сл. листу општина Срема" бр. 12/2022 од 21.04.2022. године и ступа на снагу дана 26.04.2022. године.

Први ребаланс

Допис директним, индиректним корисницима буџета, основим и средњим школама

Допис осталим корисницима буџета
donor
donor
donor
donor