img

Вести

Заказана LIX седница Општинског већа

img

Print

LIX седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 15.4.2022. године телефонским путем са почетком у 09.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2022. годину – Први Ребаланс -
 2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Рума
 3. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену вредности кат. парцеле број 7077/2 к.о. Рума
 4. Разматрање Извештаја о раду Oпштинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума за 2021. годину
 5. Разматрање Годишњег плана рада Oпштинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума (oд априла 2022. до маја  2023. године)
 6. Нацрт Оперативног плана спровођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара на територији Општине Рума за 2022. годину
 7. Нацрт Оперативног плана одбране од поплава  и леда на водама II реда на територији општине Рума  за 2022. годину
 8. Предлог Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22
 9. Предлог Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова, ЈП/22
 10. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Годишњег Програма пословања ЈП " Kомуналац" у Руми за 2022. годину
 11.  Разматрање Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2021. годину
 12. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања
 13. Разматрање молбе за помоћ Михајловић Милици из Руме
 14. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor