img

Вести

Заказана XXII седница Скупштине општине Рума

img

Print

XXII седница Скупштине општине Рума ће се одржати 21.4.2022. године са почетком у 10.00 часова у Малој сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2022. годину – Први Ребаланс -
 2. Предлог Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Рума
 3. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Гас-Рума“ Рума за период 01.01.2021. године до 31.12.2021. године
 4. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању ЈП „Водовод“ Рума за 2021. годину
 5. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2021. годину
 6. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Годишњег Програма пословања ЈП " Kомуналац" у Руми за 2022. годину
 7. Разматрање Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2021. годину
 8. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Oпштинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума за 2021. годину
 9. Разматрање Годишњег плана рада Oпштинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума (oд априла 2022. до маја  2023. године)  
 10. Предлог Оперативног плана спровођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара на територији Општине Рума за 2022. годину
 11. Предлог Оперативног плана одбране од поплава  и леда на водама II реда на територији општине Рума  за 2022. годину
 12. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинског већа и Председника општине Рума за 2021. годину
 13. Предлог Одлуке о промени назива парка у Руми
 14. Предлог Одлуке о утврђивању назива парка у Руми
 15. Избори и именовањаdonor
donor
donor
donor