img

Вести

Заказана LVIII седница Општинског већа

img

Print

LVIII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 13.4.2022. године телефонским путем са почетком у 09.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Гас-Рума“ Рума за период 01.01.2021. године до 31.12.2021. године
 2. Разматрање Извештаја о пословању ЈП „Водовод“ Рума за 2021. годину
 3. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума
 4. Предлог Решења о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације
 5. Разматрање Извештаја о раду Општинског већа и Председника општине Рума за 2021. годину
 6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Жалбене комисије општине Рума за 2021. годину
 7. Предлог Закључка којим се даје сагласност на повећање цена линијског превоза путника
 8. Разматрање молбе за помоћ Српском - Јапанском друштву "Срце Срема" Рума
 9. Разматрање жалбе Николете Давидовић из Кленка
 10. Разматрање молбе за помоћ Ловачком удружењу "Зец" Добринци
 11. Разматрање молбе за помоћ Гордани Јањатовић из Руме
 12. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor