img

Вести

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деоница Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци

img

Print

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине огласио Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деоница Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци, у трајању од 15 дана, у периоду од 30.3.2022.године до 13.4.2022.године.

Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Шид - граница Хрватске, деоница Стара Пазова - Голубинци - Шид и железничке пруге Инђија - Голубинци, биће изложени на рани јавни увид у трајању раног јавног увида , сваког радног дана од 07.00 часова до 15.00 часова у Одељењу за урбанизам и грађење , у Руми ул. Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 18.

Оглас

Материјал
donor
donor
donor
donor