img

Вести

Заказана LVI седница Општинског већа

img

Print

LVI седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 26.3.2022. године телефонским путем са почетком у 12.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за радна зона "Југ -2" у Руми
  2. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "За део блока 4-6-4" у Руми  
  3. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Грабовци
  4. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену вредности кат. парцеле број 2741/5 к.о. Рума
  5. Предлог Закључка којим се даје сагласност на Посебни Програм о коришћењу средстава из буџета општине Рума за ЈП "Комуналац" у Руми за 2022. годину
  6. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе Oпштине Рума за 2021. годину
  7. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor