img

Вести

Заказана XXI седница Скупштине општине Рума

img

Print

XXI седница Скупштине општине Рума ће се одржати 28.3.2022. године са почетком у 10.00 часова у Малој сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Решења о разрешењу чланова стручног тима за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности јавног превоза путника на територији општине Рума
 2. Предлог Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности јавног превоза путника на територији општине Рума
 3. Предлог Решења о именовању стручног тима за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности јавног превоза путника на територији општине Рума
 4. Предлог Одлуке о пружању финансијске подршке породици за прворођено дете
 5. Предлог Одлуке о праву на финансијску помоћ  трудницама и незапосленим породиљама
 6. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део породичног становања у блоку 2-4-5 у Руми
 7. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације "За део блока 4-1-2 у зони мешовитог становања " у Руми                                                                     
 8. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације "за део блока 1-3-3 " у Руми                           
 9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Градскa библиотекa "Атанасије Стојковић" Рума за 2021. годину
 10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Културни центар "Брана Црнчевић" Рума за 2021. годину
 11. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и пословању Завичајног музеја Рума за 2021. годину
 12. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за радна зона "Југ -2" у Руми
 13. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "За део блока 4-6-4" у Руми 
 14. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Грабовци
 15. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинске управе општине Рума за 2021. годину
 16. Избори и именовањаdonor
donor
donor
donor