img

Вести

Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана АПВ и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана АПВ на животну средину

img

Print

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине огласио Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035.године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину, почев од 21.3.2022. год. до 19.4.2022. год.

Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину биће изложени на јавни увид, у трајању јавног увида, сваког радног дана од 7.00 часова до 15.00 часова у Одељењу за урбанизам и грађење, у Руми ул. Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 18.

Примедбе на Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину, заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 19.4.2022.године.

Оглас

Материјал

 
donor
donor
donor
donor