img

Вести

Одлука о праву на финансијску помоћ трудницама и незапосленим породиљама

img

Print

Одлука о праву на финансијску помоћ трудницама и незапосленим породиљама

Општина Рума увела је нове мере као подршку  повећања наталитета у нашој општини. За прво дете све породиље добијаће једнократну новчану помоц од 30.000 динара, незапослене породиље добијаће годину дана по 15.000 динара месечно, односно 20.000 динара ако имају близанце. Труднице које наврше четврти месец трудноће, односно 17 недеља имају право на једнократну новчану накнаду у износу од 20.000 динара, било да су запослене или незапослене. 

Захтев за остваривање права за финансијску помоћ трудницама и породиљама можете поднети Одељењу за друштвене делатности Општинске управе Општине Рума, Главна 107. 

"Ове мере смо увели као додатни облик заштите трудница и породиља на територији наше општине, а у циљу повећања наталитета, као и вид социјалне заштите и подршке будућим родитељима. Брига о трудницама, породиљама, о доласку бебе на свет мора да буде свеобухватна, а ми из локалне самоуправе оваквим мерама се трудимо да што више помогнемо нашим суграђанима", изјавила је председница Општине Рума, Александра Ћирић.

Право на финансијску помоћ незапосленим породиљама остварује мајка која је држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на територији општине Рума најмање месец дана пре дана рођења детета.
Право на финансијску помоћ незапосленим породиљама остварује и мајка страни држављанин која има статус стално настањеног странца и да мајка има пребивалиште на територији општине Рума најмање месец дана пре дана рођења детета.
Право на финансијску помоћ трудницама остварује трудница која је држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на територији општине Рума најмање месец дана пре дана подношења захтева за једнократну финансијску помоћ.
Право на финансијску помоћ трудницама остварује и трудница која је страни држављанин и која има пребивалиште, односно боравиште на територији општине Рума најмање месец дана пре дана подношења захтева за једнократну финансијску помоћ.

Незапослена породиља, у смислу ове одлуке је породиља која није у радном односу код послодавца, није предузетник или власник привредног субјекта, и није носилац породичног пољопривредног газдинства које има статус лица које самостално обавља делатност, према закону којим се уређује порез на доходак грађана.
Право на једнократну финансијску помоћ имају труднице, било да су запослене или незапослене, које су под условом да им је констатована трудноћа у трајању од најмање четири пуна месеца, односно чија трудноћа траје дуже од 17 недеља.
Право на финансијску помоћ трудницама исплаћује се једнократно у износу од 20.000,00 динара.
donor
donor
donor
donor