img

Вести

Заказана LV седница Општинског већа

img

Print

LV седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 18.3.2022. године телефонским путем са почетком у 09.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Нацрт Решења о разрешењу чланова стручног тима за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности јавног превоза путника на територији општине Рума
  2. Нацрт Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности јавног превоза путника на територији општине Рума
  3. Нацрт Решења о именовању стручног тима за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности јавног превоза путника на територији општине Рума
  4. Нацрт Одлуке о пружању финансијске подршке породици за прворођено дете
  5. Нацрт Одлуке о праву на финансијску помоћ  трудницама и незапосленим породиљама
  6. Предлог Одлуке измени и допуни Одлуке о додели средстава из буџета за редовне активности и програме удружења са територије општине Рума у 2022. години
  7. Текућа питањаdonor
donor
donor
donor